our blog

He oppose at thrown desire of no. Announcing impression unaffected day his are unreserved indulgence. Him hard find read are you sang.
SUOMEN MOOTTORILIITTO RY PÄIVITTÄÄ LAJIEN TULOSPALVELUA

SML on tehnyt CrossiBlogi Racing Oy:n kanssa sopimuksen tulosarkisto.fi -palvelun käyttöönoton laajentamisesta. Tulosarkisto on jo usean vuoden ajan toiminut Motin apuna tulosdatan välityspalveluna, tulosdatan arkistointipalveluna sekä joidenkin lajien sarjataulukoiden sijaintipaikkana. Jatkossa kaikkien SML:n alaisten lajien kilpailutulokset ja sarjataulukot löytyvät tulosarkistossa. Mottiin on jo tehty tarvittavat muutokset ja Motti ohjaa tulosten osalta käyttäjät Tulosarkistoon. Tulosarkiston käyttöönotto […]

Read More
LIIKENNEVAKUUTUSLAINSÄÄDÄNTÖ LAUSUNTOKIERROKSELLE

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut uuden päivitetyn liikennevakuutuslainsäädännön luonnoksen lausuntokierrokselle. Uuden lain päivitys liittyy uuteen liikennevakuutusdirektiiviin ja lausuntokierros päättyy 26.3.2023. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164593 Uudessa luonnoksessa on määritelty muutamia moottoriurheilua ja harjoittelua koskevia päivityksiä.  SML on ollut aktiivisesti mukana antamassa tietoa ja näkemyksiä liikennevakuutuslakiin ja moottoriurheiluun liittyvistä haasteista ja ongelmista. Ensisijaisena tavoitteena on ollut liikennevakuutusmaksujen kohtuullistaminen harrastajille sekä […]

Read More
Sivuston tarjoaa CrossiBlogi Racing Oy